Kategori: BlogPage 2 of 2

Aviation: A Brief History from the Eyes of A Social Scientist.

Aviation effected human societies in terms of various social dimensions: economic, social, politics, etc. As a social scientist, I will try to explain these in a discussive way….

İkilem

Kafamda bir ikilem hakim. Ya insanlar birtakim gereksiz seylerle uğraşıyorlar, ya da ben paranoyak, egoist manyağın tekiyim. İnsanlarin birbirine guvenmediği bir topluluğun arasında birey olmak, herkesin nemrut suratıyla…

Veritas Nunquam Perit

“Gerçek hiçbir zaman yok olmaz.” Bu söz, Romalı filozof Seneca’ ya ait. İnsanoğlu gizlemeye de çalışsa gerçekler, apaçıklığıyla ortadadır ve insanoğlu bunu yok etmekten acizdir. Özellikle günümüz dünyasında,…

The ‘Iron Cage’ of Bureaucracy: a Brief Definition of Weber’s Metaphor and Criticisms on It

In this article, my aim is to clarify Max Weber’s ideas on instrumental rationalization of bureaucracies and transformation of ‘iron cages’. Furthermore, for accurate understanding, I will try…

Martin Luther Ve Fi̇ki̇rleri̇ : Bi̇r Trajedi̇ni̇n Tari̇hsel Süreci̇

Martin Luther, şüphesiz ki protestan kilisesinin oluşumundaki en önemli figürlerin başında gelmekte. Fikirleri kıta Avrupası’nı (özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinavya) derinden etkilemiş ve mezhepsel çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Papalığın…