Kaynak: Polyp.co.uk

Eğitim hayatım süresince toplum yapısı daha da muhafazakâr hale gelmeye başlasa da bu muhafazakarlık bir çıkar ilişkisinin ürün olmaktan öteye geçmiyor. Var olan ekonomik düzen ile geçmişten gelen adam kayırmacılığın birleşmesiyle, önceki cümlemde bahsettiğim içi boş muhafazakarlığı oluşması, kanaatimce yakından ilgili. İktidarın, çeşitli kamu organizasyonlarında liyakat esaslı görevlendirme yerine adam kayırmacılığı (clientalism) prensip edinmesi ve kendisi tarafından oluşturulan “yandaş” özel sektör kurumları aracılığıyla ekonomik, politik, sosyolojik, teolojik ve psikolojik bir hegemonya oluşturma çabası ve bunları çarpık ideolojisini yayma, yani propaganda amacıyla kullanması şüphesiz ki Nazi Almanya’sının ve İtalyan Faşizminin yöntemlerinin 21. yy. örneği olarak nitelendirilebilir. Üstyapıyı (structure) oluşturan ideoloji, felsefe, sanat, aile, toplum, politika gibi etmenlerle altyapıyı (base) oluşturan çarpık ekonomik sistemlerin birbirlerini destekleyerek bir döngü yaratması 1 , esasında ezilen sınıfları “bu düzen değişmez” halet-i ruhiyesine sürüklüyor, tabii olarak. Ezilen sınıfların ekonomik olarak özgürlüğünün sağlanması ve bu kitlenin doğru bilgiyi nasıl kullanacağı konusunda aydınlatılması, yani ideolojisinin ilmi zemine oturtulması sağlanırsa Türk toplumu asıl o zaman özgürlüğe ve refaha kavuşacaktır. Günümüz kapitalist sistemin sürdürülebilirliğinin imkansız olduğunun sistemden en çok çıkar sağlayan burjuva sınıfı tarafından dillendirilmesi 2,3 ve borca dayandırılan bir sistemin ekonomik yapıda kırılganlığa neden olacağının ekonomik çevrelerce belirtilmesi 4 malumun ilanı olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirliğini yitirmiş neoliberal sistemin üstyapısal yansıması olan hızlı ve aşırı tüketim (consumerism), “bireyin” yerine “tüketiciyi” öne koymuştur. Ve böylece insan, özgürlüğünü tüketim normlarını belirleyen gruplara devretmiştir; bu durum, insanı niçin tükettiğini bilmeyen bir makineye dönüştürmüştür. Kooperatifleşme, bu kapitalist altyapı-üstyapı döngüsünü kırarak, insanların ve toplumların kendi ihtiyaçlarını belirleme özgürlüğünü elde etmesini sağlayarak ve ideolojisini özgürleştirerek doğayı manipüle edilmiş bir pencereden değil de saf ve berrak bir pencereden bakmasını sağlayarak doğadaki ilişkileri gerçekçi bilimsel olarak görmesini sağlayacaktır: Türk toplumunun ihtiyacı olan şey de tam anlamıyla bu özgürleşmedir.

1.          Marx K. A Contribution to the Critique of Political Economy. 1977th ed. Moscow: Progress Publishers; 1859. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm. Accessed July 4, 2019.

2.          Dalio R. Economic Principles – Why and How Capitalism Needs To Be Reformed. 2019. https://economicprinciples.org/Why-and-How-Capitalism-Needs-To-Be-Reformed/.

3.          Ali Koç: Gerçek sorun kapitalizmdir! – Sondakika Ekonomi Haberleri. Hürrüyet.com.tr. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ali-koc-gercek-sorun-kapitalizmdir-40014244. Published 2015. Accessed July 4, 2019.

4.          Adrian T, President SV, Natalucci FM. 5 charts on the vulnerabilities in the global economy – and why we should worry about them. Worl Econ Forum. 2019. https://www.weforum.org/agenda/2019/04/weak-spots-in-global-financial-system-could-amplify-shocks/. Accessed July 4, 2019.